Spis treści – przewodnik po chorobach

To jest dział opisujący choroby królików i gryzoni.

Lista tematów:

PRZEWÓD POKARMOWY

Aby rozmawiać o anomaliach i chorobach, czyli o tym, co występuje z reguły na końcu łańcucha przyczynowo-skutkowego, powinno się zawsze odwoływać do prawidłowej budowy i fizjologii. Tekst omawia działanie przewodu pokarmowego u zdrowego zwierzęcia.

FIZJOLOGIA I BUDOWA UKŁADU PRZEWODU POKARMOWEGO

Na funkcjonowanie układu pokarmowego ma wpływ na bardzo wiele różnych czynników powiązanych ze sobą. Trudno oceniać tylko jeden aspekt, nie znając pozostałych. Tekst tłumaczy siatkę wzajemnych zależności oraz główne przyczyny wszystkich chorób przewodu pokarmowego.

PODZIAŁ I PRZYCZYNY CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO

Znając anatomię i fizjologię oraz rozumiejąc główne mechanizmy powstawania chorób łatwiej będzie omówić specyficzne jednostki chorobowe.

TRICHOBEZOARY

OSTRE ROZSZERZENIE ŻOŁĄDKA

NIEZJEDZONE CEKOTROFY, czyli pseudobiegunka

WRZODY ŻOŁĄDKA

KOKCYDIOZA I ZAPALENIE JELIT

NIESPECYFICZNE SCHORZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

INNE

KANALIK NOSOWO-ŁZOWY, mała struktura duży problem