Spis treści – stomatologia

Ten dział omawia stomatologię królików i gryzoni.

Lista tematów:

Aby zrozumieć skąd biorą się choroby stale rosnących zębów królików i gryzoni trzeba poznać ich budowę oraz dowiedzieć się jak i dlaczego rosną.

PODSTAWY STOMATOLOGII

Wiedząc jak wyglądają prawidłowe procesy wzrostu i ścierania można omówić dlaczego oraz w jaki sposób powstają choroby zębów.

WADY ZGRYZU

ROPNIE

A na końcu poruszyć omówić stadia choroby stomatologicznej:

STADIA CHOROBY STOMATOLOGICZNEJ

Każdy gatunek ma swoje specyficzne problemy stomatologiczne charakterystyczne tylko dla niego. To z kolei przekłada się wybór odpowiedniej terapii i niestety jest związane z powikłaniami.

STOMATOLOGIA KRÓLIKÓW

STOMATOLOGIA ŚWINEK  MORSKICH

STOMATOLOGIA SZYNSZYLI

W kontrolowaniu choroby stomatologicznej na każdym etapie bardzo istotną rolę odgrywa dieta.

ŻYWIENIE I OPIEKA NAD ZWIERZĘCIEM Z CHOROBĄ STOMATOLOGICZNĄ