Stadia choroby stomatologicznej

Stopień zerowy = brak zmian patologicznych

Aby móc opisać zmiany, wpierw trzeba wiedzieć co jest normalne.

Stadium choroby

Opis zmian

Uwagi

Zmiany na czaszce

Siekacze i zęby policzkowe

Zdjęcia RTG

0.

Brak patologii (zwierzę zdrowe).

Powierzchnia kości gładka;
Struktura kości niezaburzona;
Brak deformacji;
Kość przy ucisku niebolesna;

0-brak-zmian-czaszka

Struktura siekaczy prawidłowa, bez przebarwień, powierzchnia gładka z charakterystycznym rowkiem;
Linia zgryzu siekaczy prawidłowa;

0-brak-zmian-siekacze

Linia zgryzu zębów policzkowych równej szerokości i wysokości;
Brak szczelin między zębami;
Kieszonki dziąsłowe do 1mm;
Powierzchnia zgryzu selenodontyczna (tworząca półksiężyce);
Fizjologiczne „dziobki” na językowej powierzchni zębów.

0-brak-zmian-jama-ustna

Lamina dura dobrze widoczna (Strzałka);
Wyrostki zębodołowe wyraźnie zarysowane, łukowate (Strzałka);
Pasma szkliwa dobrze widoczne (Strzałka);
Jamy miazgi dobrze widoczne, wysokie (Strzałka);
Zęby przylegające do siebie;
Istota zbita kości żuchwy o jednorodnej grubości i gęstości (Strzałka).

0-brak-zmian-rtg