Stadia choroby stomatologicznej

Stopień początkowy

Stadium choroby

Opis zmian

Uwagi

Zmiany na czaszce

Siekacze i zęby policzkowe

Zdjęcia RTG

1.

Stopień początkowy (niewielka wada stomatologiczna).

Niewielkie deformacje na żuchwie (Strzałka), bez bolesności podczas ucisku;
Możliwe ropnie;
Kość o lekkich cechach demineralizacji, niewielkie zmiany resorpcyjne (Strzałka);

1-poczatkowy-czaszka

Poprzeczne prążkowanie siekaczy (Strzałka);
Odbarwienia szkliwa (Strzałka);
Dolne siekacze opierają się na zębach głównych zamiast na kołkach;
Rozsuwanie się siekaczy górnych względem siebie;

1-poczatkowy-siekacze

Niewielkie zmiany wysokości zębów policzkowych w linii zgryzu (zgryz schodkowy);
Niewielkie rozsuwanie się zębów względem siebie;
Rotowanie zębów wewnątrz zębodołów;
Możliwe przerosty koron (Strzałka);
Początki stanów zapalnych dziąseł (Strzałka);

1-poczatkowy-jama-ustna

Miejscowy zanik lub zatarcie struktury lamina dura oraz wyrostków zębodołowych, poszerzenie przestrzeni periodontologicznych (Strzałka);
Pasma szkliwa słabo widoczne lub nieobecne (Strzałka);
Jamy miazgi częściowo zamknięte (Strzałka);
Rozsunięcie zębów oraz deformacje i zmiany krzywizny zębów (Strzałka);
Zanik istoty zbitej uciskanej przez wierzchołki (Strzałka);
Cechy stanu zapalnego (Strzałka);

1-poczatkowy-rtg

Przerost wsteczny zębów doprowadza do zaniku kostnej obudowy kanału żuchwy, w którym biegnie nerw żuchwowy. Odsłonięty nerw może być drażniony podczas gryzienia twardych pokarmów, dlatego chore króliki stronią od siana.

Zmiany struktury i barwy zębów świadczą o niedoborach i/lub uszkodzeniu komórek warstwy rozrodczej. Jamy miazgi zarastają, a zęby rosną coraz wolniej. Pojawiają się różnice w wysokości zębów, bo jedne rosną szybciej, inne wolniej (zgryz schodkowy). To jeszcze bardziej utrudnia jedzenie siana i twardych pokarmów.