Stadia choroby stomatologicznej

Stopień zaawansowany

Stadium choroby

Opis zmian

Uwagi

Zmiany na czaszce

Siekacze i zęby policzkowe

Zdjęcia RTG

3.

Stopień zaawansowany (poważna wada stomatologiczna).

Deformacje obecne (Strzałka);
Bolesność podczas ucisku kości zwykle umiarkowana;
Możliwe ropnie, ale częściej pojawiają się odczyny zapalne kości w miejscu przewlekłego stanu zapalnego (Strzałka);
Znaczna demineralizacja kości oraz resorpcja okołozębowa (Strzałka);

3-zaawansowany-czaszka

Zęby sieczne często bez okluzji;
Zmiany strukturalne zaawansowane (Strzałka):
Częste złamania (Strzałka);
Zęby rosną bardzo powoli lub wcale;
Stan zapalny dziąseł (Strzałka);

3-zaawansowany-siekacze

Zęby policzkowe w różnych fazach zgryzu schodkowego i/ lub falowego (Strzałka);|
Zmiany strukturalne, zęby przybierają postać wygląd pożółkłych kołków;
Częsta ruchomość;
Powierzchnia zgryzu płaska;
Częste złamania poprzeczne na linii dziąsła lub tuż pod nią (Strzałka);
Głębokie kieszonki, w których zalega pokarm, czasem odkłada się płytka nazębna (Strzałka);
Stan zapalny kieszonek i dziąseł (Strzałka);

3-zaawansowany-jama-ustna

Brak wyraźnej granicy między zębodołami (Strzałka);
Jednorodna struktura zębów, złamania (Strzałka);
Częste deformacje, rotacje, rozsunięcie zębów (Strzałka);
Zamknięcie jamy miazgi zębów (Strzałka);
Istota zbita kości żuchwy scieńczała, ubytki w miejscach perforacji zębów. Czasem zupełnie niewidoczna (Strzałka);
Słabsze wysycenie kośćca czaszki;
Możliwe konglomeraty zębowe i stany zapalne (Strzałka);

3-zaawansowany-rtg

Zęby rosną powoli lub wcale. Są słabe i często się łamią. Na odkrytych powierzchniach zębów odkłada się płytka nazębna. Dlatego stany zapalne dotyczą raczej dziąseł i zębodołów niż wierzchołków. Takiego przewlekły stan zapalny w jamie ustnej może się roznosić po organizmie. Pojawiają się problemy z płucami, nerkami, sercem. Ekstrakcja zębów w całości często trudna lub niemożliwa ze względu na kruchość zębów oraz kości czaszki.