Warsztaty radiologiczno-chirurgiczne 2019

Po sukcesie warsztatów stomatologicznych z gościem z Czech – dyplomatą Vladimirem Jeklem, zorganizowanych w maju 2018 roku przez Legwet – Lecznica Weterynaryjna oraz Jakuba Kliszcza, kolej na drugą edycję…

Kompleksowe warsztaty radiologiczno-chirurgiczne – kwiecień 2019!

Kurs zorganizowany zostanie w Krakowie. Organizatorami są Future Dent, Jakub Kliszcz oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy rodzimych specjalistów – Jakuba Sadłowskiego z przychodni Karat w Warszawie oraz Aleksandrę Bobińską z łódzkiej Zwierzętarni.  

3 najważniejsze ASPEKTY STOMATOLOGII królików i gryzoni – radiologia, stomatoskopia, chirurgia
3 SPECJALISTÓW stomatologii drobnych ssaków
3 DNI praktycznych wykładów oraz samodzielnej pracy pod okiem prowadzących

Lista uczestników na to szkolenie została zamknięta z powodu zapełnienia wszystkich miejsc. 
Kolejne kursy w przygotowaniu…

Opis szkolenia:

Termin:
13 – 15 kwietnia 2019 r
Miejsce:
Kraków, Rząska,
Budynek Patomorfologii UCMW UJ-UR Ul. Krakowska 2b
Organizatorzy:
Jakub Kliszcz (Arbor Vitae)
Jerzy Gawor (Future Dent)
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Do kogo adresowane jest szkolenie (patrz również program szkolenia):
Szkolenie jest przeznaczone dla osób na każdym poziomie zaawansowania.
Specjalnie dobrany zestaw procedur oraz indywidualne podejście prowadzących pozwolą rozwinąć i poszerzyć wachlarz umiejętności w każdym aspekcie szkolenia.
UWAGA: Prosimy o zaznaczenie domniemanego poziomu zaawansowania w formularzu zgłoszeniowym! Będzie to miało znaczenie dla organizacji pracy uczestnika podczas części praktycznej!
Materiały i narzędzia:
Organizatorzy zapewniają radiologiczne materiały ochronne, kompletny asortyment stomatologicznych narzędzi ręcznych oraz ogólnych instrumentów chirurgicznych, adekwatny do planowanych procedur na każdym etapie zaawansowania. Również zapewnione zostanie źródło światła (lampka nablatowa) oraz materiały jednorazowe.
UWAGA: Uczestnicy mogą oczywiście dysponować własnymi narzędziami, jednak prosimy o zgłoszenie tego faktu przed rozpoczęciem sesji praktycznej.
Wydarzenie na facebooku:
LINK

Program szkolenia:

Dzień I:

➔   Część wykładowa/ teoretyczna:

 • Zasady prawidłowej orientacji w strukturach głowy (anatomia radiologiczna)
 • Parę słów na temat sprzętu
 • Techniki pozycjonowania i obrazowania zębów i struktur czaszki przy użyciu aparatów wiszących oraz mobilnych stomatologicznych (użycie klisz leżących oraz wewnątrzustnych)
 • Przykłady najczęstszych patologii w badaniu radiologicznym

➔   Część warsztatowa/ praktyczna (praca w grupach)

 • Nauka samodzielnego pozycjonowania u różnych gatunków drobnych ssaków i wykonywania zdjęć rtg
 • Prezentacja różnych przypadków choroby stomatologicznej u królików, szynszyli i świnek morskich
 • Dyskusja na temat zmian, propozycji postępowania i możliwych konsekwencji

Dzień II:

➔   Część wykładowa/ teoretyczna:

 • Anatomia chirurgiczna królików – miejsca i techniki dostępów chirurgicznych
 • Wskazania i metodyka zabiegów: ekstrakcja siekaczy, ekstrakcje wewnątrzustne, osteotomia żuchwy oraz szczęki na wysokości poszczególnych wierzchołków zębów, resekcja guza twarzowego, resekcja puszki zębodołowej z enukleacją oraz bez niej, , rinotomia dogrzbietowa i boczna
 • Powikłania i komplikacje w chirurgii stomatologicznej królików – przykłady, przyczyny, postępowanie, skutki

➔   Część warsztatowa/ praktyczna:

 • Minimum 1 króliczy kadawer na uczestnika
 • Samodzielne wykonanie zabiegów stomatologicznych pod okiem prowadzących
 • Symulacja komplikacji śródzabiegowych i metody ich rozwiązywania

Dzień III:

➔   Część wykładowa/ teoretyczna:

 • Anatomia chirurgiczna szynszyli i świnki morskiej – miejsca i techniki dostępów chirurgicznych
 • Założenia i technika optymalnych korekcji zębów u świnek morskich i szynszyli
 • Wskazania i metodyka zabiegów: ekstrakcje wewnątrzustne, osteotomia żuchwy na wysokości poszczególnych wierzchołków – dostęp boczny i spodni, osteotomia szczęki, resekcja łuku jarzmowego, enukleacja i resekcja puszki zębodołowej
 • Powikłania i komplikacje w chirurgii stomatologicznej świnki i szynszyli – przykłady, przyczyny, postępowanie, skutki
 • Krótka prezentacja sprzętu i wskazań do stomatoskopii

➔   Część warsztatowa/ praktyczna:

 • Minimum 1 kadawer świnki morskiej i szynszyli na uczestnika
 • Samodzielne wykonanie zabiegów stomatologicznych (korekcje zębów oraz operacje chirurgiczne) pod okiem prowadzących
 • Symulacja komplikacji śródzabiegowych i metody ich rozwiązywania
 • Prezentacja narzędzi endoskopowych, samodzielne wykonywanie stomatoskopii

W pierwszym dniu szkolenia program ułożony jest pod osoby na każdym poziomie zaawansowania, chcące opanować zasady radiologii drobnych ssaków lub zoptymalizować szczegółowe obrazowanie czaszki. Celem zajęć jest precyzyjne nauczenie w jaki sposób uwidocznić najlepiej arkady zębowe oraz poszczególne zęby i struktury czaszki, z zachowaniem obostrzeń ochrony radiologicznej. Skorzystają zarówno osoby posiadające wiszący aparat rtg oraz standardowe klisze układane na stole, jak i osoby dysponujące ruchomym aparatem stomatologicznym wraz z systemem radiografii stomatologicznej.
Drugi i trzeci dzień szkolenia adresowany jest do osób zainteresowanych chirurgią stomatologiczną na każdym etapie zaawansowania (od niepowikłanej ekstrakcji siekaczy i prostych ekstrakcji wewnątrzustnych, aż po powikłane zabiegi oraz skomplikowane i radykalne resekcje struktur czaszki i zmienionych zębów). Jedynym wymaganiem jest podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii zainteresowanych gatunków oraz podstawowe umiejętności chirurgiczne.

Opłaty szczegółowe:

 • Pakiet CAŁOŚCIOWY – 3600 zł/ os; 3200 zł przy dokonaniu rezerwacji i wniesieniu opłaty do 20.02.2019.

Cena obejmuje wykłady i warsztaty podczas wszystkich 3 dni szkolenia.
Organizator zapewnia: Materiały szkoleniowe ze wszystkich dni szkolenia, ochronę radiologiczną, sprzęt RTG, chirurgiczne materiały ochronne (rękawiczki, fartuchy, itp.), narzędzia chirurgiczne na czas trwania warsztatów, używane do stomatoskopii optyki endoskopowe wraz z osprzętem, całodzienną przerwę kawową, lunch każdego dnia, certyfikat wraz z przyznanymi punktami edukacyjnymi, wieczór integracyjny z atrakcjami w sobotę 13.04.

 • Dzień RTG – 1200 zł/ os; 1000 zł przy dokonaniu rezerwacji i wniesieniu opłaty do 20.02.2019.

Cena obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne w pierwszym dniu szkolenia (13.04 – sobota).
Organizator zapewnia: Materiały szkoleniowe z pierwszego dnia szkolenia, ochronę radiologiczną, sprzęt RTG, całodzienną przerwę kawową, lunch, certyfikat wraz z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

 • Dzień CHIRURGICZNY – 1600 zł/ os; 1300 zł przy dokonaniu rezerwacji i wniesieniu opłaty do 20.02.2019.

Cena obejmuje wykłady i warsztaty praktyczne w drugim bądź trzecim dniu szkolenia, zależnie od opcji jaką wybierze uczestnik (14.04 – niedziela – chirurgia królików; 15.04 – poniedziałek – chirurgia świnek morskich i szynszyli z elementami stomatoskopii).
Organizator zapewnia: Materiały szkoleniowe z wybranych dni szkolenia, chirurgiczne materiały ochronne (rękawiczki, fartuchy, itp.), narzędzia chirurgiczne na czas trwania warsztatów, używane do stomatoskopii optyki endoskopowe wraz z osprzętem (w 3 dniu szkolenia, tj. poniedziałek – 15.04), całodzienną przerwę kawową, lunch, certyfikat wraz z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

Do 10.03.2019 obowiązuje niższa opłata za wybraną opcję kursu. Zamknięcie rejestracji nastąpi z dniem 01.04.2019. Faktury za szkolenie będą wystawiane najdalej ostatniego dnia miesiąca w którym zaksięgowana zostanie wpłata na konto. Liczba miejsc na warsztaty praktyczne jest ograniczona.

Lista uczestników na to szkolenie została zamknięta z powodu zapełnienia wszystkich miejsc.