Pobieranie krwi i zakładanie dojść dożylnych u małych ssaków

Materiał w większości został zrealizowany dzięki lek. wet. Agacie Godlewskiej, z którą mam zaszczyt pracować. Za jej pomoc serdeczne podziękowania!

PRZYGOTOWANIE IGŁY DO POBIERANIA KRWI OD MAŁYCH SSAKÓW:

SZYNSZYLA:

Pobieranie krwi z żył ogonowych i żyły odpiszczelowej w sedacji izofluranowej:

ŚWINKA MORSKA:

Pobieranie krwi w znieczuleniu izofluranowym:

 

Pobieranie krwi u przytomnego pacjenta:

Zakładanie wenflonu:

 

SZCZUR:

Pobieranie krwi: